Proiect

Implementarea Proiectului „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” – ROBG-476 a început la data de 07.09.2018. Acesta a fost selectat în cadrul celui de-al treilea apel de propuneri pentru Integra V-A România-Bulgaria 2014-2020. Este o continuare şi o actualizare directă a realizărilor proiectului „Dunărea – un fluviu cu multă istorie” – ROBG-6. Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni.

Un parteneriat de proiect implică doi parteneri:
Lider beneficiar: Fundaţia „Mână Deschisă“, Plevna, Bulgaria şi
Partener 2: Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria, România.
Acronimul proiectului: DARILOCHI
Număr de înregistrare: ROBG-476
Valoarea contribuţiei UE: 424.587,50 Euro
Axa prioritară: 2 Regiune verde.

Indicatori de realizare ai axei prioritare:
Numărul de produse / servicii turistice integrate create;
Numărul de strategii, politici sau planuri comune de valorificare (inclusiv sensibilizarea) patrimoniului cultural şi natural prin restaurarea şi promovarea lui, pentru utilizarea economică durabilă.

Indicatori de rezultat ai axei prioritare:
Numărul de turişti care înnoptează în regiunea transfrontalieră;
Situri Natura 2000 din zona transfrontalieră cu instrumente de gestionare coordonate.
Obiectiv specific 2.1: Îmbunătăţirea utilizării durabile a resurselor şi a patrimoniului natural şi cultural.

Scopul principal al proiectului:
Îmbunătăţirea dezvoltării durabile, protecţiei, conservării şi promovării patrimoniului cultural şi îmbunătăţirea situaţiei socio-economice din Zona eligibilă, prin implementarea de măsuri şi activităţi inovatoare şi pe termen lung.

Obiective specifice proiectului:
Cercetarea siturilor de patrimoniu cultural şi istoric cu o istorie comună în regiune;
Dezvoltarea unei strategii comune privind protecţia, dezvoltarea, conservarea şi promovarea patrimoniului cultural;
Elaborarea unor machete unice, la scară mică, parte din moştenirea culturală şi istorică cu istorie comună a celor două ţări situate pe ambele maluri ale Dunării;
Digitalizarea siturilor studiate, parte a patrimoniului cultural şi istoric din regiune;
Crearea unor aplicaţii Android® şi iOS® cu informaţii despre obiectivele studiate;
Crearea a două produse turistice integrate;
Creşterea gradului de conştientizare şi promovare a regiunii transfrontaliere cu privire la siturile culturale şi istorice situate în sudul României şi nordul Bulgariei, cu o istorie comună a celor două ţări, creşterea fluxului turistic şi a numărului de nopţi de cazare în regiune, prin implementarea de măsuri şi activităţi inovatoare şi pe termen lung;
Alte servicii conexe.

Activităţi principale ale proiectului:
Pregătirea propunerii de proiect;
Înfiinţarea unui comitet mixt de management de proiect;
Administrarea şi managementul proiectului;
Informaţii şi publicitate:
– Dezvoltarea şi difuzarea de informaţii şi materiale promoţionale;
– Conferinţe de presă şi campanii media, inclusiv emisii de radio şi televiziune;
– Crearea unui site web;
– Dezvoltarea aplicaţiilor mobile pentru Android® şi iOS® care conţin informaţii detaliate despre zona transfrontalieră şi siturile culturale şi istorice situate în această zonă. Pentru fiecare dintre siturile studiate va exista o hartă rutieră detaliată şi coordonatele GPS pentru locaţii;
– Producţia şi distribuirea unui film documentar bilingv.
Identificarea şi studierea a 18 situri cu istorie comună, parte a moştenirii culturale şi istorice din Bulgaria şi România, împărţite proporţional, câte 9 în fiecare dintre cele două ţări şi dezvoltarea unei strategii comune pentru protecţia, dezvoltarea, conservarea şi promovarea patrimoniului cultural. Activitatea va fi desfăşurată de o echipă comună de istorici din Bulgaria şi România, sub conducerea directorului Muzeului Regional de Istorie Pleven;
Digitalizarea celor 18 obiective şi crearea imaginilor lor la 360°. Acest lucru va păstra şi promova moştenirea culturală a regiunii timp de secole într-un mod nou. Un nou tip de turism digital şi un produs ştiinţific modern vor fi create şi vor putea fi accesate şi distribuite în mediul digital de oriunde şi în orice moment;
Realizarea unor machete ale celor 18 situri cu istorie comună, parte a moştenirii culturale şi istorice a celor două ţări;
Organizarea a 8 expoziţii, împărţite proporţional, 4 pe teritoriul Bulgariei de Nord şi 4 pe teritoriul României de Sud, cu o durată de cel puţin 7 zile fiecare. Numărul planificat de vizitatori pentru cele 8 expoziţii este de cel puţin 11000 de persoane.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Studierea a 18 situri cu istorie comună a celor două ţări, parte a patrimoniului cultural şi istoric al zonei eligibile;
Digitalizarea celor 18 situri cu istorie comună studiate;
Stabilirea unei strategii comune pentru protecţia, dezvoltarea, conservarea şi promovarea patrimoniului cultural;
Realizarea a 18 machete, realiste, tridimensionale, ale obiectivelor studiate;
Realizarea a 8 expoziţii în zona eligibilă;
Desfăşurarea unei campanii de informare extinsă, în conformitate cu cerinţele regulamentelor UE şi în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală al programului, pentru a informa comunitatea despre patrimoniul cultural existent în regiune, promovarea, conservarea, restaurare şi dezvoltarea acestuia, cu un număr preconizat de utilizatori finali peste 100000 de persoane;
Dezvoltarea a două produse/ servicii turistice integrate;
Сrearea unui nou tip de turism digital;
Modernizarea şi extinderea proiectului „Dunărea – un fluviu cu multă istorie”, ROBG-6;
Creşterea nopţilor de cazare în regiunea transfrontalieră cu 80 de persoane.
Creşterea numărului de vizitatori în siturile vizate de proiect cu 110 persoane.

DESPRE NOI

Open hand Foundation Republica Bulgaria, Regiunea Pleven, Pleven, str. Vasil Levski, 185, etaj #5, Oficiul nr. 14

E-mail: open.hand.foundation01@gmail.com

Președinte: Domnul Hristo Taslakov

www.interregrobg.eu

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.