Обща информация

Водещ бенефициент:
Фондация „Отворен длан“
Република България, област Плевен, гр. Плевен,
ул. „Васил Левски“ №185, етаж №4, офис №14
електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com
Председател: г-н Христо Таслаков

Бенефициент:
Окръжен музей Телеорман,
Република Румъния, окръг Телеорман, ул. „1848“, №1
електронна поща: muzjudteleorman@yahoo.com
Директор: г-н Павел Миря

Управляващ орган (УО):
Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и Европейските фондове Република Румъния, гр. Букурещ, Бул. Либертъций №16, Ляво крило, сектор 5, пощенски код 050706
Ръководител на Управляващия орган: г-жа Юлия ХЕРЦОГ
Служител комуникации: г-жа Симона ВАТАФУ
електронна поща: robg@mdrap.ro
телефон: +40 372 111 339 Факс: +40 372 111 456

Национален орган (НО):
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Република България, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17 – 19

Ръководител на Националния орган: г-жа Десислава ГЕОРГИЕВА, действаща като директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
електронна поща: na-ro-bg@mrrb.government.bg
телефон: +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302, +359 2 94 05 493;
факс: +359 2 987 07 37;

Съвместен секретариат (СС)/РОТГС Кълъраш
Република Румъния, гр. Кълъраш, окръг Кълъраш, Шосе Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България)
Ръководител на съвместния секретариат: г-н Богдан МУШАТ
електронна поща: info@calarasicbc.ro
телефон: +40 242 313 091
факс: +40 242 313 092

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.