Панорама „Плевенска епопея“

360° Галерия

ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877“  – гр. ПЛЕВЕН, СКОБЕЛЕВ ПАРК

В Освободителната Руско-турска война (1877 – 1878 г.), руските и румънски офицери и войници, дошли от хиляди километри, се сражават за свободата на поробения български народ и показват чутовен героизъм. За хилядите загинали, пролели кръвта си по тази земя, признателният български народ издига паметници.

Най-значителният от тях е Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ Първата копка е направена на 19 януари 1977 г., а откриването става на паметния ден 10 декември 1977 г. Архитектурният проект е дело на плевенските архитекти Пламена Цачева и Иво Петров. Автор на художествената част и ръководител на творческия колектив, който рисува картините и панорамното платно е руският художник Николай Василевич Овечкин. Строителните работи, техническото оборудване и художественото изпълнение на Панорамата се извършват в изключително кратък срок – 10 месеца. Построен е на самото бойно поле в непосредствен близост до запазения редут „Кованлък“, където по време на третия щурм за Плевен се водят най-кръвопролитните боеве, където се сражават и румънци.

Архитектурното тяло на Панорамата е направено да изглежда повдигнато върху 4 щика, които олицетворяват силата на оръжието, донесло свободата. Щиковете носят 4 хоризонтално разположени пръстена, 3 от които символизират 3-те щурма на Плевен, а 4-я пръстен е декоративно-пластичен фриз, символизиращ обсадата на Плевен.

Панорамата се състои от четири зали: уводна, панорама, диорама, заключителна.

В уводната зала шест живописни платна отразяват моменти от българската история и Руско-турската война от 1877-1878 г. В Панорамната, по стената е монтирано панорамното платно, което илюстрира драматичните събития от третия щурм при Плевен. В подножието на платното е пресъздадена атмосферата в окопите с копия на автентични предмети и оръжия от епохата. В Диорамната зала платното изобразява последния бой за Плевен в долината на р. Вит на 10 декември 1877 г. В заключителната зала две картини показват капитулацията на Осман паша и зимното преминаване на Балкана от руската армия.

Панорама „Плевенска епопея 1877“ е един от символите на град Плевен.

ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877“
Адрес: гр. Плевен, Скобелев Парк
Координати:

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.