Регионален Исторически музей – Плевен

360° Галерия

Казармите на IV-ти пехотен Плевенски полк

Регионален исторически музей – Плевен

град Плевен, ул.“ Стоян Заимов“ 3

 

Сградата на IV-ти пехотен Плевенски полк представлява огромна постройка (около 4000 м2), развита под формата на буквата „Г”. Изграждането започва от 1879 г. и продължава до 1896 г., когато става и откриването. Казармата е предназначена за нуждите на създаващата се непосредствено след Освобождението млада българска армия. Проектантът на сградата не е известен. Планово-пространствената композиция е един от европейските тип казарми, които бил широко разпространен в Централна Европа и Русия в края на XIX в.

Двете двуетажни крила на казармата са разположени перпендикулярно. Градени са на етапи. Строителството на крилото с фасада към градската градина е започнало непосредствено след Освобождението, а другото крило – 3 год. по-късно. И двете крила са решени по коридорната система. Стаите са обърнати към улицата, а не с оглед изложението. В замяна на това, дворното пространство е защитено от неблагоприятните ветрове и е открито на юг. Коридорите са широки, а броят на административните помещения е бил незначителен. Фасадно, сградата е решена в духа на класицизма, въпреки че завършекът й със зъбци е доста преднамерен и еклектичен.

Строежът на сградата е възложен на фирмата на Константин Стоянов – Константинов и Сие.

През 1904 г. в Плевен се формира 9-a пехотна Плевенска дивизия. В нейния състав влизат –  IV-ти пехотен Плевенски полк е формиран през 1884 г. от Видинска №10, Ловчанска №13 и Севлиевска №14 пеша дружина, един от първите 8 полка на българската армия и част от 9-а пехотна Плевенска дивизия и 17-ти Доростолски полк, който след това е дислоциран на румънската граница.

Днес в сградата на бившата казармата се помещават експозициите на Регионален исторически музей – Плевен. Той е един от най-големите музеи в България по експозиционна площ. Сградата е паметник на културата с национално значение.

РИМ – Плевен проследява и отразява културно-историческото и природно наследство на Плевенския край. В него като етнически обособена общност се отличават т.нар. Банатски българи. В музейния комплекс могат да се видят характерните за банатските българи носии. Банатски българи живеят в плевенските села Асеново, Гостиля, Брегаре, гр. Белене и др. Те се преселили в Банат (Румъния) в края на XVII и нач. на XVIII в. В края на XIX в. млади семейства бесарабски българи се завръщат в Свободна България и се заселват във Враца, Плевен, Русе, Свищов и др. Това население има самобитна материална и духовна култура, с известно и румънско влияние. В експозиция „Традиционен бит и култура“ на РИМ – Плевен могат да се женски, мъжки, дори детски костюм представящи  народното облекло на населението от гр. Белене, с. Гостиля, с. Асеново. Това са населените места в Плевенския край, които съхраняват и представят традициите от Бешенов и Винга (селища в Румънски Банат).

В друга част от експозицията на музея могат да се видят оригинални експонати свързани с Освободителната Руско-турска война (1878 г.), в която участват и румънци. Голяма част от тях са дарение от Румънското и Руското военно министерство през 1904, 1954 и 1967 г. Показани са различни видове руски и румънски униформи, въоръжение от този период и документи. Също така са представени експозиции от бита на румънци и българи – например съвместни сватбени обичаи.

Регионалният исторически музей е създаден да съхранява и представя богатата материална и нематериална култура и традиции на местното население от древността до днес, независимо от неговия етнически състав. Благодарение на пъстротата от различни етнически групи, той е ценен за поддържане самосъзнанието на бъдещото поколение. Той е сграда изпълнена с духа на историята на българите и техните връзки с други народи. Сградата е паметник на културата с национално значение.


Казармите на IV-ти пехотен Плевенски полк
Регионален исторически музей – Плевен

Адрес: град Плевен, ул.“ Стоян Заимов“ 3

Координати:

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.