Румънско училище / Художествена галерия – гр. ТУТРАКАН

360° Галерия

РУМЪНСКО УЧИЛИЩЕ/ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, гр. ТУТРАКАН, ул. „Димитър Благоев“ №9

Сградата е построена през 1897 г. за румънска прогимназия със средства от Румъния. Проектантът не е известен, предполага се, че е румънец. До 1916 г. е използвана като румънска прогимназия. В периода 1916 – 1919 г. не функционира. До 1947 г. отново е била използвана като румънско училище.

В периода 1967 – 1977 г. е използвана за българска прогимназия. Започва да се пропуква, но ремонт не е извършен. Поради настъпилите промени в облика и рушенето на сградата, до 1984 г. тя е неизползваема. След реставрация е адаптирана за Обреден дом, открит през 1986 г. Сградата е паметник на културата, регистриран в НИПК на 20.02.1975 г.

Със съвършената си архитектура, съчетала традиции и съвременност, с оригиналните си характерни стенописи, витражи, огледални зали и стилни мебели, Обреден дом е една от забележителностите на града, разширил през последните години ритуалното си предназначение с провеждане на конференции, изложби, концерти и други обществено значими мероприятия.

На 29 май 2014 г. в Обредния дом – Тутракан се открива Художествена галерия. В нея са експонирани произведения на изобразителното изкуство от 1985 г. до 2013 г., на преподаватели от Художествения факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и техни студенти, на утвърдили се български и чужди художници.

До ден днешен чрез своята история, сградата е пример за съвместното съжителство на различни култури. Първоначалното й предназначение – училище, е дало възможност за нейното най-рационално използване в бъдещето.

РУМЪНСКО УЧИЛИЩЕ/ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Адрес: гр. Тутракан, ул. „Димитър Благоев“ №9

Координати:

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.