Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“

360° Галерия

Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“

Град Свищов, ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ул. „Димитър Хадживасилев“ №11

Проектът на сградата на гимназията е на австрийския архитект Паул Бранк. Той предлага умален модел на сградата на Виенския държавен университет. Строежът продължава 40 месеца – от 1 септември 1892 до декември 1895 г. Любопитна подробност е, че в новото училище е заработило първото парно на Балканският полуостров. В гимназията се създава и първият учебник по счетводоство.  През земетресението на 4 март 1977 г. таванът на сградата, аулата и учителската стая са разрушени. Повреден е механичният часовник на покрива над централната фасада. Цялото училище е напукано. Реставрирането продължава до 1984 г. Часовникът над централната фасада обаче заработва едва през 2002 г. Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ функционира и днес.

Сградата е напълно реставрирана и е обявена за паметник на културата.

Гимназията носи името на Димитър Хадживасилев (1814-1884) – човекът, който дарява 240 хил.лв на град Свищов с цел да се създаде икономическо училище. На 06.11.1883 г. превежда сумата в БНБ с посредничеството на Евлоги Георгиев. За съжаление умира на 07.01.1884 г. и не успява да види плода на своето благородно дело.

Той e търговец, рентиер и меценат. Произхожда от занаятчийско семейство, което се замогва и заема видно място в обществения живот на града.

След опожаряването на Свищов през 1810 г. семейството претърпява големи загуби и се преселва в Румъния (Букурещ), където е роден Димитър (около 1814 г.). Учи в румънско училище – там изучава български и гръцки език.

Наследява баща си – занимава се с търговия на скъпоценни и луксозни кожи. През 1841 г. се жени за Александрина. Тя е дъщеря на българи също живеещи в Букурещ. Тя е с румънско образование и владеела единствено румънски език. Разширява значително дейността на търговията и установява делови връзки с Русия и Западна Европа. Около 1852 г. слънцето изгрява и на неговата улица. Румънски чокои, притежатели на богати и големи имоти, огромни природодобивни земеделски стопанства, разпиляват своите богатства като живеят прекалено охолен начин а живот. Затънали в непосилни дългове били принудени да разпродават своите имоти на нищожни цени. Съобразителният Димитър Хадживасилев се възползвал от момента и изкупил част от румънските имоти. След време се отказва от търговията и се издържа от рентите от тези имоти. Благодарение на предприемчивия си нюх, той натрупва значително богатство, придобива завидно материално положение и се превръща в един от най-заможните хора в Румъния.

Освен с търговия, се занимава и с културно-просветна дейност.

Член е на „Българското дружество за разпространение на полезни знания“. Оказва материална помощ на българските училища в Румъния за издаване на книги и разпространението им, дарява средства за румънското книжовно дружество „Атенеум Ромън“. Поема 1/4 от разноските при издаването на народополезни книги, плаща разходите по изпращането им в България. Има още много, което може да се напише за неговия принос, но ще спрем до тук с едно изречение.

През целият си живот е бил патриот и ревностен защитник на българската култура и образование.

Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“

Адрес: Град Свищов, Ул. „Димитър Хадживасилев“ №11

Координати:

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.