Румънски съд / Художествена галерия – Добрич

360° Галерия

РУМЪНСКИ СЪД/ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, гр. ДОБРИЧ, ул.“България“ №14

          Художествената галерия в град Добрич е архитектурно-строителен паметник на културата.

Строена е през 30-те години на XX век за Съдебна палата и е една от малкото запазени сгради. Наричали са я „Трибунала“. Освен румънско архитекти, участие в проектирането е взел арх. Б. Ханджиев от Добрич. Той е завършил архитектура в Торино. До 1940 г. в северната част е румънската полиция, а в подземието – арестантските килии. До днес са запазени 10 килии.

С Крайовската спогодба от 1940 г., сградата е предоставена на българската държава и в нея се помещават различни администрации и институции.

През 1981 – 1982 г. е адаптирана за галерия. Автори на художествено-пространственото решение са архитект Асен Коев и художникът Атанас Нейков. Те запазват фасадите и архитектурните елементи в стил „неокласицизъм” – стълбища, решетки, колони и др., а интериорните пространства решават в анфилада. Стъклените прегради създават визуални връзки между експозиционните зали и допринасят за музейната естетика. Постоянната експозиция е разположена на два етажа, а в три зали на първия етаж се откриват временни изложби.

В запазените до днес килии се излагат инсталации, видео-арт, мултимедия и други форми на визуални изкуства.

В атмосферата на постоянната експозиция се изнасят концерти, представят се книги, провеждат се конференции и др.

Художествената галерия е една от големите в България и е част от 100-тенационални туристически обекта.

РУМЪНСКИ СЪД/ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Адрес: гр. Добрич, ул.“България“ №14

Координати:

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.