Capela „Stella Maris” de la Vitănești, Alexandria, România


Din panoplia de personalități a Partidului Liberal nu poate lipsi figura lui Victor Antonescu, diplomat și om de stat cu calități remarcabile, dar prea puțin cunoscute și astăzi aproape uitat. Născut la Antonești, jud. Teleorman, Victor Antonescu a absolvit studii de drept și economice la Paris și la întoarcerea în țară a intrat în magistratură. După angajarea politică în Partidul Liberal a îndeplinit misiuni diplomatice, ca ambasador și de mai multe ori înalte funcții publice, de ministru de justiție, finanțe și externe. În Teleormanul natal era proprietar al unui frumos și pitoresc conac, situat pe terasa înaltă a pârâului Teleormanul la Vitănești, unde și-a construit, în 1936, un Mausoleu după planurile și în concepția arhitecturală a bisericii Stella Maris de la Balcic, oferite de Regina Maria doamnei Eliza Antonescu, din prietenie. La Vitănești nu este o biserică, deoarece nu există altar și nu se oficiază slujbe. Spațiul a fost destinat adăpostirii rămășițelor pământești ale celor doi soți. Construcția înfățișează cel mai pur stil bizantin, căci modelul inițial fusese găsit „într-un îndepărtat cătun din Cipru” și frumusețea ei stă în perfecțiunea proporțiilor. Paraclisul de la Balcic este zidit din piatră și este închinat Maicii Domnului. La Vitănești meșterii zidari au avut inspirația creatoare de a evoca bisericile muntene din veacurile XVI-XVII și au realizat un parament de cărămidă aparentă care alternează cu tencuiala. Cripta familiei Antonescu este dedicată lui Iisus Cristos.
Plastica arhitecturală evocă deplin sursele bizantine cu volumul paralelipipedic al pereților, a cărui dinamică rezultă în primul rând din succesiunea celor patru frontoane înalte cu care se termină fațadele, în mijlocul cărora se ridică turla centrală cilindrică, așezată pe o bază pătrată masivă. Absida semicirculară a altarului este subdimensionată față de corpul clădirii, dar totul denotă simetrie, echilibru și armonie perfectă. Lumina interioară este asigurată de ferestrele înguste, terminate în arc frânt situate exclusiv în extremitatea superioară a edificiului. În interior, spațiul este dominat de sarcofagul de piatră, operă de tinerețe a sculptorului Boris Caragea. Toată decorația în basorelief se desfășoară pe pereții sicriului și reprezintă un banchet funerar roman. Pe fațetele din stânga și dreapta ctitori stau la o masă și închină cupa veșniciei, iar pe laturile scurte două grupuri de bacante participă la ospăț.
Fresca a fost executată de un pictor puțin cunoscut, Dumitru Bâșcu, care a reușit, prin iconografie și stilistică, să transpună și în pictură legăturile cu arta bizantină. Pe spațiul parietal care este restrâns, sunt redate câteva scene din ciclul cristologic. Doar acele scene care celebrează moartea Mântuitorului cu condiția Învierii: Cina cea de taină, Rugăciunea pe Muntele Măslinilor, Răstignirea, Coborârea de pe cruce, Punerea în mormânt. Din turlă Isus Pantocrator domină cu figura impunătoare și strălucirea poleielii. Din repertoriul tradițional ortodox sunt prezente imagini cu apostoli, cu arhangheli și alți sfinți. Maica Domnului pe tron, cu Pruncul în brațe și cu un cortegiu de ierarhi în jur are rol principal în conca altarului. Tabloul votiv exprimă, printr-o simbolistică lesne de înțeles, împrejurările reale care au permis înfăptuirea monumentului funerar. Privită din perspectiva plasticii decorative, fresca monumentului de la Vitănești expune un limbaj artistic neobizantin, cu ascendență în Art Noveau, adaptat funcțiunii funerare și stilisticii arhitecturii bizantine.

Adresa: Vitănești, 147440, Romania

Coordonatele:

DESPRE NOI

Open hand Foundation Republica Bulgaria, Regiunea Pleven, Pleven, str. Vasil Levski, 185, etaj #5, Oficiul nr. 14

E-mail: open.hand.foundation01@gmail.com

Președinte: Domnul Hristo Taslakov

www.interregrobg.eu

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.