Пътуваща изложба

Като част от пътуващата изложба „Историческият път на българските католици, част от Никополската епархия“, организирана от Регионален исторически музей Плевен отново ще бъде представен от Фондация „Отворена длан“ тематично подбран реалистичен макет на католическата църква „Св. Йосиф“ в с. Бърдарски геран, обл. Враца, изработен по проект “Дунав – река с много обща история”, проектен код ROBG-476 по Програма ИНТЕРЕГ VA Румъния-България,  във връзка с политиката за устойчивост на проектите и на основата на изготвената Съвместна стратегия за опазване, съхранение, устойчиво…

ПРАЗНИЦИ НА КРИВОДОЛ 2021

По повод Празниците на Криводол 2021 – Деня на Община Криводол и Празника на града 27 – 29 август, общината е подготвила изложба, на която ще бъдат представени от Фондация „Отворена длан“ инсталации от умалени реалистични макети, представящи обекти, част от културно-историческото наследство на България и Румъния от Трансграничния регион, изработени по проект “Дунав – река с много история”, проектен код ROBG-6 и “Дунав – река с много обща история”, проектен код ROBG-476, изпълнени по програма Интеррег V-A Румъния –…

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ 2021, РУСЕ

Като част от пътуващата изложба „Историческият път на българските католици, част от Никополската епархия“, организирана от Регионален исторически музей Плевен отново ще бъде представен от Фондация „Отворена длан“ тематично подбран реалистичен макет на католическата църква „Св. Йосиф“ в с. Бърдарски геран, обл. Враца, изработен по проект “Дунав – река с много обща история”, проектен код ROBG-476 по Програма ИНТЕРЕГ VA Румъния-България,  във връзка с политиката за устойчивост на проектите и на основата на изготвената Съвместна стратегия за опазване, съхранение, устойчиво…

Постоянна изложба

Информираме всички заинтересовани, че в изпълнение на  политиката за устойчивост на проектите, изпълнени в рамките на Програмата Interreg V – A Румъния – България и в изпълнение на изготвената Съвместна стратегия за опазване, съхранение, устойчиво използване и управление на културното наследство с обща история на България и Румъния на основата на създадения потенциали и механизми, разработени в нея в съответствие с динамично променящите се условия и фактори за прилагане на политики за опазване и съхранение на културното наследство по проект…

Постоянна изложба

  Информираме всички заинтересовани, че в изпълнение на  политиката за устойчивост на проектите, изпълнени в рамките на Програма Interreg V – A Румъния – България и в изпълнение на изготвената Съвместна стратегия за опазване, съхранение, устойчиво използване и управление на културното наследство с обща история на България и Румъния на основата на създадения потенциал и механизми, разработени в нея в съответствие с динамично променящите се условия и фактори за прилагане на политики за опазване и съхранение на културното наследство по…

Нощ на Музеите и Галериите 2021, Плевен

По повод Нощта на музеите и галериите, която ще се проведе на 14 май, петък Регионалният исторически музей – Плевен е подготвил за посетителите две изложби, в които ще бъдат представени от Фондация “Отворена длан“ и тематично избрани макети в съответствие с политиката на устойчивост на проектите, изпълнени в рамките на Програмата Interreg V – A Румъния – България. Изложба: „Историческият път на българите католици, част от Никополската епархия“. Ще бъде представен изработения по проект ROBG-476 „Дунав – река с…

Информация – Заключителна пресконференция

Уважаеми госпожи и господа, Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 24.11.2020 от 11:00 часа в Регионален исторически музей гр. Плевен на адрес ул. Стоян Заимов № 3, фондация Отворена длан, в качеството на Водещ бенефициент по проект организира и проведе заключителна пресконференция по проект. По време на пресконференцията беше представена информация за Програмата, проекта, постигнатото в периода на изпълнението му, неговите цели, дейности, индикатори и др. Председателя на водещия бенефициент отговори на въпроси на гостите и изяви своята положителна…

Заключителна пресконференция

Уважаеми госпожи и господа, Имаме удоволствието да Ви уведомим, че във връзка с приключване изпълнението на проект „Дунав- река с много обща история“, рег. № ROBG-476, Съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие по Програма „Интеррег V-A Румъния- България“ и с цел представяне на информация относно Програмата, проекта, постигнатото в периода на изпълнението му, неговите цели, дейности и индикатори, фондация Отворена длан, в качеството на Водещ бенефициент по проект организира заключителна пресконференция. Събитието ще се проведе на…

Информация

Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с организираните и проведени по проект изложби на територията на Допустимата зона по Програма Интеррег V-A Румъния-България, представящи обекти, част от културното и историческо наследство с обща история между България и Румъния, искаме да Ви уведомим, че независимо от разпространението на COVID-19, събитията провокираха голям интерес в общността. За целия период на изложбите брой посетители беше над 17 000. Благодарим на всички за проявения интерес! Бъдете здрави!

ПРЕДСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-жи и г-да, Във връзка с изпълнението на проект ROBG-476, “Дунав-Река с много обща история“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие” по Програма „Интеррег V-A Румъния- България“ с Водещ бенефициент фондация „Отворена длан“, България и партньор Окръжен музей Телеорман, Румъния, имаме удоволствието да Ви информираме, че в периода 11.09.2020 – 22.10.2020 ще бъдат организирани 4 изложби на територията на Р. България. Изложбите ще представят изработените по проект 18 бр. макети на обекти, част от културното…

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.