ИНФОРМАЦИЯ

Програма Interreg V–A Румъния-България, е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (EФРP).
Целта на програмата е да се развие граничната зона между Р.Румъния и Р. България чрез финансиране на съвместни проекти.

Общият бюджет на програмата за целия 7 годишен програмен период е 258.504.126 евро, от които 215.745.513 евро са осигурени от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Останалата сума в размер на 42,758,613 евро представлява национален принос.
Проектите са финансират, като следва:
85% от Европейския фонд за регионално развитие (EФРP),
13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.

Териториален обхват на Програмата:

Република Румъния – седем окръга:
Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца.

Република България – осем области:

Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

ЗА НАС

Фондация „Отворен длан“ Република България, област Плевен, гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №185, етаж №5, офис №14

Електронна поща: open.hand.foundation01@gmail.com

Председател: г-н Христо Таслаков

www.interregrobg.eu

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.