По повод Празниците на Криводол 2021 – Деня на Община Криводол и Празника на града 27 – 29 август, общината е подготвила изложба, на която ще бъдат представени от Фондация „Отворена длан“ инсталации от умалени реалистични макети, представящи обекти, част от културно-историческото наследство на България и Румъния от Трансграничния регион, изработени по проект “Дунав – река с много история”, проектен код ROBG-6 и “Дунав – река с много обща история”, проектен код ROBG-476, изпълнени по програма Интеррег V-A Румъния –…