Като част от пътуващата изложба „Историческият път на българските католици, част от Никополската епархия“, организирана от Регионален исторически музей Плевен отново ще бъде представен от Фондация „Отворена длан“ тематично подбран реалистичен макет на католическата църква „Св. Йосиф“ в с. Бърдарски геран, обл. Враца, изработен по проект “Дунав – река с много обща история”, проектен код ROBG-476 по Програма ИНТЕРЕГ VA Румъния-България,  във връзка с политиката за устойчивост на проектите и на основата на изготвената Съвместна стратегия за опазване, съхранение, устойчиво…